Akcje sabotażowe

AKCJE SABOTAŻOWE PWB/17/S

 

  • wykradzenie przez maszynistę drukarskiego PWPW Felicjana Borysiewicza „Juranda”, „Sępa”, „Borowca” i kontrolerkę PWPW Janinę Sowińską „Jasię”, „Janeczkę”, „N.1” drukowanych w wytwórni map sztabowych ZSRR

 

  • przekazywanie Wydziałowi Legalizacji i Techniki przy II Oddziale Komendy Głównej AK druków dokumentów w postaci oryginalnych odbitek, oddzielnych dla każdego koloru oraz wzorcowych egzemplarzy z poszczególnych faz produkcji

 

  • przekazywanie Komendzie Głównej organizacji „Skała” blankietów legitymacyjnych dla członków zawodowych, ochotniczych i fabrycznych straży pożarnych

 

  • przekazywanie próbek kolorowych podkładów giloszowych do niemieckich kart żywnościowych

 

  • zdobywanie nielegalnych nadwyżek papieru banknotowego z papierni mirkowskiej i mokotowskiej

 

  • pożar w podziemnym magazynie celulozy od strony ul. Zakroczymskiej; 4 grudnia 1942

 

  • dostarczenie przez kolejarzy sekcji ‘’Wacek” do punktu przy ul. Siennej siedemnastu pistoletów, którymi dozbrojono oddział ochrony grupy PWB/17/S oraz Oddział VII Komendy Głównej AK; 1943

 

  • odłączenie przez kolejarzy sekcji „Wacek” ładunku z bronią od transportu idącego na front wschodni, przekazanego przez mjr. Mieczysława Chyżyńskiego „Rzędziana”, „Pełkę” do warszawskiego getta; maj 1943

 

  • wzniecane przez zakładową straż pożarną pożary w pomieszczeniach farbiarni i ścinek w belowni oraz częste „samozapalenia” w składach miału węglowego i w kotłowni domu mieszkalnego

 

Źródło: Juliusz Kulesza: W murach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (konspiracja i Powstanie Warszawskie), Warszawa 2003