O fundacji

O fundacji Reduta PWPW

W lipcu 2016r., w obecności żołnierza AK i uczestnika walk powstańczych na terenie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych – Juliusza Kuleszy, Zarząd PWPW podpisał akt założycielski Fundacji Reduta. 

Głównymi celami Fundacji są: podnoszenie świadomości i tożsamości narodowej w obszarach aktywności gospodarczej Państwa i Społeczeństwa Polskiego, upowszechnianie wiedzy historycznej na temat rozwoju gospodarczego i aktywności gospodarczej Skarbu Państwa w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy historycznej na temat działalności podziemia niepodległościowego w czasie II Wojny Światowej i Powstania Warszawskiego, w tym w szczególności działalności oddziału PWB/17/S oraz oddziału Armii Krajowej „Agaton” sformowanego przez pracowników Fundatora, prowadzenie działalności związanej z upamiętnieniem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r., utrwalanie i upowszechnianie wiedzy historycznej na temat działalności antykomunistycznego podziemia niepodległościowego i żołnierzy, tzw. II konspiracji oraz upamiętniania ofiar komunistycznego aparatu represji, upowszechnianie współczesnej wiedzy ekonomicznej na temat roli i zasad funkcjonowania spółek Skarbu Państwa w kształtowaniu polityki gospodarczej Państwa Polskiego, w tym w szczególności roli Fundatora w zadaniach emisyjnych dotyczących waluty narodowej oraz popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa obrotu dokumentami o znaczeniu publicznym oraz innowacyjności dokumentów wytworzonych w środowisku teleinformatycznym oraz zasad rozwoju i funkcjonowania e-administracji.

Promocja książki Juliusza Kuleszy „Sen o Rybakach”

Więcej..

Uroczystości Powstańcze w PWPW S.A.                

Więcej..

Oficjalny profil Polskiej Wytwórni Papierów      Wartościowych w serwisie YouTube

Więcej..

PODZIEMNA WYTWÓRNIA BANKNOTÓW

Wiosną 1940 roku na osobiste polecenie generała „Grota” Roweckiego major Mieczysław Chyżyński ps. „Pełka” powołał grupę pracowników PWPW pod dowództwem ppor. Czesława Lecha ps. „Biały” o konspiracyjnej nazwie PWB/17, która produkowała banknoty i inne dokumenty na potrzeby Armii Krajowej oraz sabotowała działalność niemieckiego zarządu Wytwórni.

Więcej..

WALKI W OBRONIE REDUTY PWPW

Pierwszego sierpnia, gdy wybiła godz. 17.00, przeciwko żołnierzom niemieckim stacjonującym w stolicy Polski w liczbie około 16 tys. stanęło około 50 tys. żołnierzy z Armii Krajowej i innych ugrupowań niepodległościowych. Niestety, zaledwie 5 tys. z nich było dobrze uzbrojonych. Natomiast armia niemiecka dysponowała bronią pancerną, artylerią i lotnictwem.

Więcej..

Fundacja Reduta PWPW – Fundacja na Rzecz Obrony Pamięci Historii Polski zaprasza wszystkie osoby, a także ich rodziny, do włączenia się w działania na rzecz naszej Fundacji.

Więcej..