Produkty przygotowywane przez PWB/17 dla Polskiego Państwa Podziemnego

PRODUKTY PWB/17/S

Eisenmarki (kupony wydawane przez niemieckie punkty zbiórki złomu metalowego); od 1944
Fettkarty (karty tłuszczowo-mięsne); od 1943
Nadruki wartości obiegowej „Generalgouvernement für die Besetzen polnischen Gebiete” na banknotach stuzłotowych (punkt litograficzny przy ul. Żulińskiego 3 m 11); 1939/1940
Banknoty, tzw. „młynarki”; 1940-1943 

Kenkarty (okupacyjne dowody osobiste)
Durchlasscheiny (dokumenty uprawniające do swobodnego poruszania się po wszystkich krajach okupowanej Europy)
Lebensmittelkarten (kartki żywnościowe)Oprac. Paweł Popiel na podstawie Juliusz Kulesza: W murach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (konspiracja i Powstanie Warszawskie), Warszawa 2003